Lý do khiến xe điện chưa thể phát triển bùng nổ trên toàn cầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lý do khiến xe điện chưa thể phát triển bùng nổ trên toàn cầu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ

Các nhà đầu tư và nhà sản xuất ô tô đều đồng ý rằng xe điện chính là tương lai. Tuy nhiên, lĩnh vực xe điện vẫn tồn tại một số rào cản, một trong những vấn đề lớn nhất chính là sạc điện.
M.B (Theo CNBC)

Điều gì khiến các 'ông lớn công nghệ' đặt cược vào du lịch không gian?
Điều gì khiến các 'ông lớn công nghệ' đặt cược vào du lịch không gian?


Du lịch không gian vốn là điều khá xa lạ trong quá khứ. Tuy nhiên, hiện tại, SpaceX, Virgin và Blue Origin đang muốn thay đổi quan niệm này.

Continue reading...
 


Top