Lươn chết nghẹn vì nuốt chửng cá nóc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Lươn chết nghẹn vì nuốt chửng cá nóc

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Con lươn biển moray phải trả giá bằng cả mạng sống khi chọn nhầm con mồi trong lúc kiếm ăn.

Continue reading...
 


Top