Lỗi không hiện Office trên menu ngữ cảnh New trên Win11 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Lỗi không hiện Office trên menu ngữ cảnh New trên Win11

TomMl

Gà con
z5215503640714_8904bb7d9a38df4bf964de40f21011db.jpg


Như tiêu đề, mọi khi em sử dụng office 2013 thì trong mục new này nó vẫn có word và excel.
Sau khi em cài bản office 365 thì nó chỉ hiện powpoint chứ không có hiện word và excel. Bác nào giúp em khêu 2 ứng dụng đó lên được không ạ!
Chân thành cảm ơn các bác.
 

TomMl

Gà con
e dùng win mod mà cũng có mà, a gỡ sạch office rồi cài lại nhé, gỡ bằng tool cho sạch sẽ luôn đừng gỡ bằng control panel
tool gì thế bác, chỉ em với
 

thang_050798

Gà con
Mình cũng bị trường hợp giống bạn, không tìm thấy menu Microsoft Word Document nên mình đã dùng tính năng Repair của Microsoft Office để sửa
1709604087608.png

1709604061291.png
 


Top