Nhờ tư vấn - Lỗi cài office 2016 pro plus | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Lỗi cài office 2016 pro plus

king girls

Búa Gỗ
Máy mình đang chạy win 7 pro 64 bít. Hiện tại máy đang cài office 2013 pro plus 64 bít.
Giờ mình đang cài bản office 2016 pro plus 64 bít ( dự định cài xong office 2016 thì sẽ xóa bản 2013 ).

Khi cài bị lỗi : Lỗi 2711 phát hiện lỗi nội tại ( DCFhelpfileSInt_1066)
Đây là lỗi gì và cách khắc phục như thế nào vậy mọi người
 

Attachments

  • tmp-cam-2033266000.jpg
    tmp-cam-2033266000.jpg
    116.6 KB · Lượt xem: 14,430
  • tmp-cam-96249351.jpg
    tmp-cam-96249351.jpg
    101.4 KB · Lượt xem: 24

king girls

Búa Gỗ
Lên trang chủ của MS office down phần mềm về gỡ sạch office cũ, cài lại of2016 (office 2019 chưa cài được trên win 7; hay nhất là bạn up lên win 10 và cài 2019 (nên cài win ở chế độ cài sạch).
Có thể cài office 365 trên win 7 không bạn ?
 

king girls

Búa Gỗ
Sorry mình nhầm. Mình thích cái 3D trong powerpoint. Nên định cài office 2019 nhưng win 7 không cài được nên định cài bản 2016. Bây giờ tìm hiểu lại thì 3 D chỉ có trên office 2019 và office 365.
 


Top