Lines'98 - Game cũ mà hay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Lines'98 - Game cũ mà hay

NgoHungCuong


Junior Moderator
Thành viên BQT
Trò này cũng đã khá cũ rồi mà mình thấy chơi cũng hay. Cũng đòi hỏi suy luận và logic một chút.
Các bạn tìm trên mạng chủ yếu thấy bản được share với cái tiêu đề ngay ở bên trên là Cr@ck by Canh nhìn rất "ngứa mắt".
Mình share bản nguyên gốc, chưa chỉnh sửa kèm theo k3y nhé.
lines.png

Link tải:
View hidden content is available for registered users!
Link k3yg3n
View hidden content is available for registered users!
Mã nguồn k3yg3n
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

jacjochay12

Búa Đá
Lúc trước khi còn làm cty cũ, giờ nghỉ trưa hay chơi game này :)
 


Top