LG ngược dòng ngoạn mục với doanh thu kỷ lục, mục tiêu 2030 còn “khủng“ hơn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

LG ngược dòng ngoạn mục với doanh thu kỷ lục, mục tiêu 2030 còn “khủng“ hơn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
LG ngược dòng ngoạn mục với doanh thu kỷ lục, mục tiêu 2030 còn “khủng“ hơn
Trong khi nền kinh tế toàn cầu nói chung đang không mấy khả quan thì hãng công nghệ LG lại ghi nhận mức doanh thu quý II/2023 cao chưa từng có.

Xem tiếp...
 


Top