Hỏi/ Thắc mắc - Lấy lại key office 2016 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Lấy lại key office 2016

xuande

Búa Gỗ
Em có đĩa office 2016 bản quyền nhưng bị mất. key nhập vào máy cũ và có tạo tk outlook ăn theo key. vấn đề là h máy e bị hỏng. e thay máy mới nhưng ko còn đĩa và key offce. cài máy mới nhập outlook thì bản quyền key cũ nó vẫn nhận và vẫn dùng office bình thường... tra CMD trên máy mới nó vẫn ra dc bản quyền key nhưng mà có 5 số cuối à. dùng app findkey thì chỉ ra dc key win thôi. vậy h làm thế nào có thể lấy lại dc code của key cũ vậy các tiền bối.
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Em có đĩa office 2016 bản quyền nhưng bị mất. key nhập vào máy cũ và có tạo tk outlook ăn theo key. vấn đề là h máy e bị hỏng. e thay máy mới nhưng ko còn đĩa và key offce. cài máy mới nhập outlook thì bản quyền key cũ nó vẫn nhận và vẫn dùng office bình thường... tra CMD trên máy mới nó vẫn ra dc bản quyền key nhưng mà có 5 số cuối à. dùng app findkey thì chỉ ra dc key win thôi. vậy h làm thế nào có thể lấy lại dc code của key cũ vậy các tiền bối.
Đăng nhập account dot microsoft dot com bằng outlook đó xem có thấy không. Mà nó đi theo outlook rồi thì cần gì lấy lại key. Đăng nhập cho nhanh đỡ phải nghĩ.
1712050350505.png
 
Sửa lần cuối:

xuande

Búa Gỗ
trc t mua đĩa ngoài cửa hàng chứ ko phải mua key trực tuyến nên nó ko ăn vào sản phẩm đã mua ý. tại h muốn rút kêy đó ra cài vào máy khác. h trong outlook lại có 2 key 2016 vs 2021. h đăng nhập thì chỉ nhận mỗi key 2016 ý
 


Top