Làm thế nào để cơ thể không phát điện khi trời lạnh? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Làm thế nào để cơ thể không phát điện khi trời lạnh?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cứ khi trời lạnh cơ thể tôi xuất hiện hiện tượng tĩnh điện, thậm chí chạm tay vào người khác còn giật bắn và có tiếng nổ lét đét. Làm thế nào để hạn chế? (Sử)

Continue reading...
 
Top