Kỹ sư chuyển giới được IBM công nhận sau 52 năm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kỹ sư chuyển giới được IBM công nhận sau 52 năm

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lynn Conway từng là một trong những tài năng nổi bật tại IBM, nhưng sau khi tiết lộ giới tính thật của mình, bà bị hãng sa thải vì sợ tai tiếng.

Continue reading...
 
Top