Hỏi/ Thắc mắc - Kích thước tệp lớn trong Windows temp? - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Kích thước tệp lớn trong Windows temp?

tieudai

Gà con
Mọi người nhiệt tình trả lời giúp bạn. Mà bạn lại trả lại những câu nói cộc lốc như một cái máy trả lời tự động vậy.
 

Hamano Kaito

Moderator
Mọi người nhiệt tình trả lời giúp bạn. Mà bạn lại trả lại những câu nói cộc lốc như một cái máy trả lời tự động vậy.
Bạn ấy là người nước ngoài, ko phải người Việt nên có gì thông cảm giùm. Tuy 4rum toàn tiếng việt mà bạn ấy cố giao tiếp với A/C/E trong đây là biết bạn ấy quý 4rum đến mức nào rồi đấy
Bạn hãy tự kiểm điểm mình lại ngay và luôn đi. {EMO_003}
 
Top