Hỏi/ Thắc mắc - Không thể xuất videos bằng Powerpoint 2019 được? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Không thể xuất videos bằng Powerpoint 2019 được?

tlong0709

Gà con
Em mới cài lại win
Mình down file cài đặt office 2019 trên mạng, và nhờ 1 bác mở khóa bản quyền luôn.
Tất cả đều Okela nhưng mà ko thể xuất file trình chiếu ra dạng Vids đc. Có bác nào biết lý do ko, kiểu cái nút ý nó bị mờ đi, ko cho bấm í ạ.
 

Attachments

  • 106074247_2199800793510967_1566286239539959792_o.jpg
    106074247_2199800793510967_1566286239539959792_o.jpg
    32.9 KB · Lượt xem: 12,513

sugarkim


Junior Moderator
Thành viên BQT
coi thử đã active office chưa bạn :)
 


Top