Hỏi/ Thắc mắc - Không dùng được bàn phím laptop sau khi bật máy khoảng 15 phút? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Không dùng được bàn phím laptop sau khi bật máy khoảng 15 phút?

MocLove

Rìu Sắt
Mình có con laptop Dell Vostro 2420 cũ, cứ bật lên dùng bàn phím bình thường. Nhưng chỉ được khoảng 15 phút là bắt đầu liệt tất cả các phím, không thể dùng được. Mình đang phải cắm bàn phím rời vào để dùng tạm. Có anh em nào đã bị lỗi này chưa nhỉ? Khắc phục như thế nào bây giờ? :rolleyes:
 

duonglinh2

Rìu Bạc
nếu cắm bàn phím rời mà bình thường , thì bàn phím của bạn có vấn đề , kiểm tra lại kết nối
 

jacjochay12

Búa Đá
Trước laptop mình cũng bị tình trạng tương tự, khởi động OS lên thì 3 phím P, [, ] gõ không được. Không biết có phải lỗi bàn phím hay do dơ sau khi làm vệ sinh bên ngoài và cài lại HĐH thì gõ lúc được lúc không.. Giờ thì xài bình thường...không hiểu. :(
 


Top