Hỏi/ Thắc mắc - Không có mục phát wifi trên Windows 7? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Không có mục phát wifi trên Windows 7?

kvthanh784

Búa Đá
Mh xài PC win7 pro, mh muốn phát wifi trên win7 nhưng không có mục này. Mh muốn phát wifi k cần dùng thêm phần mềm. Nhờ mọi người chỉ giúp ạ.

phat-wifi-win-7-3.jpg
 


Top