Chia sẻ - Khóa học Tất cả những gì bạn cần biết về Marketing trên Facebook ~ 2.7 GB | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Khóa học Tất cả những gì bạn cần biết về Marketing trên Facebook ~ 2.7 GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
facebook-marketing-la-gi.png

Lợi ích từ khoá học
 • Xác định được rõ các mục tiêu khi triển khai marketing trên Facebook (WHY).
 • Xác định được những việc cần làm để đạt được mục tiêu (WHAT).
 • Biết rõ phải làm như thế nào:
  • Làm thế nào để thiết lập tài khoán quảng cáo và tạo quảng cáo.
  • Làm thế nào để tối ưu quảng cáo.
  • Làm thế nào để viết nội dung quảng cáo hấp dẫn.
  • Các công cụ hỗ trợ triển khai marketing trên Facebook.
  • Hướng dẫn một số bài thực hành để có thu nhập ngay trên Facebook.
Phù hợp với
 • Những người muốn bắt đầu triển khai kinh doanh online qua kênh Facebook, hoặc các chủ shop bán hàng nhỏ lẻ đã triển khai nhưng chưa hiệu quả.
 • Cá nhân muốn tìm kiếm công việc, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing nói chung.
 • Các bạn đang làm marketing, muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn học các tối ưu quảng cáo chuyên nghiệp.
 • Lĩnh vực: Marketing (Digital Marketing).
 • Trình độ: Từ cơ bản.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
 

tronghuy309

Búa Gỗ
Thank bạn
 
facebook-marketing-la-gi.png

Lợi ích từ khoá học
 • Xác định được rõ các mục tiêu khi triển khai marketing trên Facebook (WHY).
 • Xác định được những việc cần làm để đạt được mục tiêu (WHAT).
 • Biết rõ phải làm như thế nào:
  • Làm thế nào để thiết lập tài khoán quảng cáo và tạo quảng cáo.
  • Làm thế nào để tối ưu quảng cáo.
  • Làm thế nào để viết nội dung quảng cáo hấp dẫn.
  • Các công cụ hỗ trợ triển khai marketing trên Facebook.
  • Hướng dẫn một số bài thực hành để có thu nhập ngay trên Facebook.
Phù hợp với
 • Những người muốn bắt đầu triển khai kinh doanh online qua kênh Facebook, hoặc các chủ shop bán hàng nhỏ lẻ đã triển khai nhưng chưa hiệu quả.
 • Cá nhân muốn tìm kiếm công việc, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Digital Marketing nói chung.
 • Các bạn đang làm marketing, muốn tìm hiểu sâu hơn, muốn học các tối ưu quảng cáo chuyên nghiệp.
 • Lĩnh vực: Marketing (Digital Marketing).
 • Trình độ: Từ cơ bản.

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
thank bạn
 


Top