Chia sẻ - Khóa học kỹ năng xin việc làm - Đảm bảo thành công | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Khóa học kỹ năng xin việc làm - Đảm bảo thành công

daoduyxuyen

Búa Đá
photo1595911431488-1595911431674769526659.jpg


Khóa học kỹ năng xin việc làm đảm bảo đậu, với sự chỉ dẫn đầy tận tình của giảng viên sẽ giúp bạn nắm rõ các bước cần thiết để tự tin ứng tuyển công việc mình yêu thích.

Bạn sẽ học được gì
 • Tìm ra điểm mạnh và khắc phục điểm yếu
 • Cách để có kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng
 • Cách lựa chọn công việc phù hợp

Chi tiết khóa học
 • PHẦN 1: NHẬN ĐỊNH BẢN THÂN ĐỂ CHỌN VIỆC
  • Bài 1: Tìm ra điểm mạnh và khắc phục điểm yếu
  • Bài 2: Cách để có kinh nghiệm làm việc theo yêu cầu của nhà tuyển dụng
  • Bài 3: Cách lựa chọn công việc phù hợp
 • PHẦN 2: CHUẨN BỊ HỒ SƠ HIỆU QUẢ
  • Bài 4: Tổng quan về một bộ hồ sơ xin việc
  • Bài 5: Cấu trúc một bộ hồ sơ xin việc
  • Bài 6: Thư xin việc
 • PHẦN 3: TÌM NHÀ TUYỂN DỤNG
  • Bài 7: Các vị trí cần cho doanh nghiệp
  • Bài 8: Cách xin việc online
  • Bài 9: Cách xin việc offline
  • Bài 10: Cách hiểu thông tin và yêu cầu nhà tuyển dụng
 • PHẦN 4: PHỎNG VẤN TỰ TIN
  • Bài 11: Cách chọn trang phục khi đi phỏng vấn
  • Bài 12: Chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn – Phần 1
  • Bài 12: Chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn – Phần 2
  • Bài 13: Quy trình một buổi phỏng vấn
 • PHẦN 5: KẾT THÚC KHÓA HỌC
  • Trắc nghiệm kiểm tra kiến thức
  • Đánh giá góp ý khóa học
  • Các khóa học liên quan và ưu đãi dành cho bạn
  • Bài tập thu hoạch cuối khóa
LINK DOWNLOAD
 


Top