Chia sẻ - Khóa học Học Illustrator, Photoshop và Animate CC 2019 thông qua bài tập thực tế ~ 11.5 GB | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Khóa học Học Illustrator, Photoshop và Animate CC 2019 thông qua bài tập thực tế ~ 11.5 GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
hoc-illustrator-photoshop-va-animate-cc-2017-thong-qua-bai-tap-thuc-te.png

Lợi ích từ khoá học
 • Bạn sẽ có kiến thức từ chuyên gia đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng Adobe CC mà bạn sẽ ngay lập tức có thể áp dụng cho sự nghiệp, công việc, sở thích hoặc công ty của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan chính về các chương trình thiết kế đồ họa phổ biến nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp các dự án áp dụng trong thế giới thực mà bạn có thể theo dõi và thực hành.
 • Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và kiến thức để lấy các nguyên tắc thiết kế đồ họa và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Bạn sẽ học Adobe Photoshop, chương trình hàng đầu trong ngành để chỉnh sửa và xử lý ảnh.
 • Bạn sẽ học Adobe Illustrator, phần mềm số một để tạo đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, thương hiệu và hơn thế nữa.
 • Bạn sẽ học Animate CC 2019, phần mềm tạo ra những thiết kế chuyển động
Phù hợp với
Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu quan tâm đến thiết kế đồ họa. Các triết lý và các dự án thực tế được đưa ra để bạn không chỉ hiểu lý do đằng sau lý thuyết, mà bạn còn có cơ hội thực hành nó. Khóa học này là tuyệt vời cho:
 • Thiết kế đồ họa.
 • Nhà thiết kế trang web.
 • Nhà thiết kế logo.
 • Nhà thiết kế UI / UX..
 • Nhà thiết kế sản phẩm.
 • Nhà thiết kế áo thun.
 • Các doanh nghiệp.
 • Nhà tiếp thị.
 • Nhà xuất bản.
 • Chuyên gia truyền thông xã hội.
 • Bất cứ ai khác quan tâm đến việc học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế đồ họa và các chương trình Adobe CC!

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
 

michaeldung

Gà con
hoc-illustrator-photoshop-va-animate-cc-2017-thong-qua-bai-tap-thuc-te.png

Lợi ích từ khoá học
 • Bạn sẽ có kiến thức từ chuyên gia đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng Adobe CC mà bạn sẽ ngay lập tức có thể áp dụng cho sự nghiệp, công việc, sở thích hoặc công ty của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan chính về các chương trình thiết kế đồ họa phổ biến nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp các dự án áp dụng trong thế giới thực mà bạn có thể theo dõi và thực hành.
 • Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và kiến thức để lấy các nguyên tắc thiết kế đồ họa và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Bạn sẽ học Adobe Photoshop, chương trình hàng đầu trong ngành để chỉnh sửa và xử lý ảnh.
 • Bạn sẽ học Adobe Illustrator, phần mềm số một để tạo đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, thương hiệu và hơn thế nữa.
 • Bạn sẽ học Animate CC 2019, phần mềm tạo ra những thiết kế chuyển động
Phù hợp với
Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu quan tâm đến thiết kế đồ họa. Các triết lý và các dự án thực tế được đưa ra để bạn không chỉ hiểu lý do đằng sau lý thuyết, mà bạn còn có cơ hội thực hành nó. Khóa học này là tuyệt vời cho:
 • Thiết kế đồ họa.
 • Nhà thiết kế trang web.
 • Nhà thiết kế logo.
 • Nhà thiết kế UI / UX..
 • Nhà thiết kế sản phẩm.
 • Nhà thiết kế áo thun.
 • Các doanh nghiệp.
 • Nhà tiếp thị.
 • Nhà xuất bản.
 • Chuyên gia truyền thông xã hội.
 • Bất cứ ai khác quan tâm đến việc học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế đồ họa và các chương trình Adobe CC!

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
hix, hỏi em BOT YÊU DẤU là sao ạ :((
 

hoaht86

Gà con
hoc-illustrator-photoshop-va-animate-cc-2017-thong-qua-bai-tap-thuc-te.png

Lợi ích từ khoá học
 • Bạn sẽ có kiến thức từ chuyên gia đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng Adobe CC mà bạn sẽ ngay lập tức có thể áp dụng cho sự nghiệp, công việc, sở thích hoặc công ty của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan chính về các chương trình thiết kế đồ họa phổ biến nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp các dự án áp dụng trong thế giới thực mà bạn có thể theo dõi và thực hành.
 • Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và kiến thức để lấy các nguyên tắc thiết kế đồ họa và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Bạn sẽ học Adobe Photoshop, chương trình hàng đầu trong ngành để chỉnh sửa và xử lý ảnh.
 • Bạn sẽ học Adobe Illustrator, phần mềm số một để tạo đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, thương hiệu và hơn thế nữa.
 • Bạn sẽ học Animate CC 2019, phần mềm tạo ra những thiết kế chuyển động
Phù hợp với
Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu quan tâm đến thiết kế đồ họa. Các triết lý và các dự án thực tế được đưa ra để bạn không chỉ hiểu lý do đằng sau lý thuyết, mà bạn còn có cơ hội thực hành nó. Khóa học này là tuyệt vời cho:
 • Thiết kế đồ họa.
 • Nhà thiết kế trang web.
 • Nhà thiết kế logo.
 • Nhà thiết kế UI / UX..
 • Nhà thiết kế sản phẩm.
 • Nhà thiết kế áo thun.
 • Các doanh nghiệp.
 • Nhà tiếp thị.
 • Nhà xuất bản.
 • Chuyên gia truyền thông xã hội.
 • Bất cứ ai khác quan tâm đến việc học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế đồ họa và các chương trình Adobe CC!

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
thanks
 

dzboy

Gà con
hoc-illustrator-photoshop-va-animate-cc-2017-thong-qua-bai-tap-thuc-te.png

Lợi ích từ khoá học
 • Bạn sẽ có kiến thức từ chuyên gia đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng Adobe CC mà bạn sẽ ngay lập tức có thể áp dụng cho sự nghiệp, công việc, sở thích hoặc công ty của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan chính về các chương trình thiết kế đồ họa phổ biến nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp các dự án áp dụng trong thế giới thực mà bạn có thể theo dõi và thực hành.
 • Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và kiến thức để lấy các nguyên tắc thiết kế đồ họa và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Bạn sẽ học Adobe Photoshop, chương trình hàng đầu trong ngành để chỉnh sửa và xử lý ảnh.
 • Bạn sẽ học Adobe Illustrator, phần mềm số một để tạo đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, thương hiệu và hơn thế nữa.
 • Bạn sẽ học Animate CC 2019, phần mềm tạo ra những thiết kế chuyển động
Phù hợp với
Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu quan tâm đến thiết kế đồ họa. Các triết lý và các dự án thực tế được đưa ra để bạn không chỉ hiểu lý do đằng sau lý thuyết, mà bạn còn có cơ hội thực hành nó. Khóa học này là tuyệt vời cho:
 • Thiết kế đồ họa.
 • Nhà thiết kế trang web.
 • Nhà thiết kế logo.
 • Nhà thiết kế UI / UX..
 • Nhà thiết kế sản phẩm.
 • Nhà thiết kế áo thun.
 • Các doanh nghiệp.
 • Nhà tiếp thị.
 • Nhà xuất bản.
 • Chuyên gia truyền thông xã hội.
 • Bất cứ ai khác quan tâm đến việc học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế đồ họa và các chương trình Adobe CC!

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
thank ad
 
hoc-illustrator-photoshop-va-animate-cc-2017-thong-qua-bai-tap-thuc-te.png

Lợi ích từ khoá học
 • Bạn sẽ có kiến thức từ chuyên gia đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng Adobe CC mà bạn sẽ ngay lập tức có thể áp dụng cho sự nghiệp, công việc, sở thích hoặc công ty của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan chính về các chương trình thiết kế đồ họa phổ biến nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp các dự án áp dụng trong thế giới thực mà bạn có thể theo dõi và thực hành.
 • Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và kiến thức để lấy các nguyên tắc thiết kế đồ họa và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Bạn sẽ học Adobe Photoshop, chương trình hàng đầu trong ngành để chỉnh sửa và xử lý ảnh.
 • Bạn sẽ học Adobe Illustrator, phần mềm số một để tạo đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, thương hiệu và hơn thế nữa.
 • Bạn sẽ học Animate CC 2019, phần mềm tạo ra những thiết kế chuyển động
Phù hợp với
Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu quan tâm đến thiết kế đồ họa. Các triết lý và các dự án thực tế được đưa ra để bạn không chỉ hiểu lý do đằng sau lý thuyết, mà bạn còn có cơ hội thực hành nó. Khóa học này là tuyệt vời cho:
 • Thiết kế đồ họa.
 • Nhà thiết kế trang web.
 • Nhà thiết kế logo.
 • Nhà thiết kế UI / UX..
 • Nhà thiết kế sản phẩm.
 • Nhà thiết kế áo thun.
 • Các doanh nghiệp.
 • Nhà tiếp thị.
 • Nhà xuất bản.
 • Chuyên gia truyền thông xã hội.
 • Bất cứ ai khác quan tâm đến việc học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế đồ họa và các chương trình Adobe CC!

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
Cam on ban
 

QuynhMai

Gà con
hoc-illustrator-photoshop-va-animate-cc-2017-thong-qua-bai-tap-thuc-te.png

Lợi ích từ khoá học
 • Bạn sẽ có kiến thức từ chuyên gia đến thiết kế đồ họa và các ứng dụng Adobe CC mà bạn sẽ ngay lập tức có thể áp dụng cho sự nghiệp, công việc, sở thích hoặc công ty của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan chính về các chương trình thiết kế đồ họa phổ biến nhất và cách bạn có thể sử dụng chúng cho lợi thế của mình.
 • Bạn sẽ được cung cấp các dự án áp dụng trong thế giới thực mà bạn có thể theo dõi và thực hành.
 • Bạn sẽ đạt được kinh nghiệm và kiến thức để lấy các nguyên tắc thiết kế đồ họa và áp dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Bạn sẽ học Adobe Photoshop, chương trình hàng đầu trong ngành để chỉnh sửa và xử lý ảnh.
 • Bạn sẽ học Adobe Illustrator, phần mềm số một để tạo đồ họa, biểu tượng, biểu tượng, thương hiệu và hơn thế nữa.
 • Bạn sẽ học Animate CC 2019, phần mềm tạo ra những thiết kế chuyển động
Phù hợp với
Khóa học này được thiết kế đặc biệt cho người mới bắt đầu quan tâm đến thiết kế đồ họa. Các triết lý và các dự án thực tế được đưa ra để bạn không chỉ hiểu lý do đằng sau lý thuyết, mà bạn còn có cơ hội thực hành nó. Khóa học này là tuyệt vời cho:
 • Thiết kế đồ họa.
 • Nhà thiết kế trang web.
 • Nhà thiết kế logo.
 • Nhà thiết kế UI / UX..
 • Nhà thiết kế sản phẩm.
 • Nhà thiết kế áo thun.
 • Các doanh nghiệp.
 • Nhà tiếp thị.
 • Nhà xuất bản.
 • Chuyên gia truyền thông xã hội.
 • Bất cứ ai khác quan tâm đến việc học các nguyên tắc cơ bản của thiết kế đồ họa và các chương trình Adobe CC!

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
Dạ, em chào anh ạ, anh cho em hỏi với ạ, em đã tải được file về, nhưng không giải nén file được ạ, anh xem lại giúp em với được không ạ? em cảm ơn ạ
 
Sửa lần cuối:


Top