Chia sẻ - Khóa học C++ và Java đang miễn phí trên Udemy. | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Khóa học C++ và Java đang miễn phí trên Udemy.

vivaldiibm

Búa Đá Đôi
Khóa học này hiện không còn free nữa. Nếu bạn chủ có coupon code còn hoạt động thì gửi lên cho mọi người nhé. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
 

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
Khóa học này hiện không còn free nữa. Nếu bạn chủ có coupon code còn hoạt động thì gửi lên cho mọi người nhé. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
sao đợt này nhanh vậy, thời điểm mình đăng mình kiểm tra vẫn còn 5 ngày ưu đãi.
 

hungnth

Rìu Vàng Đôi
Khóa học này hiện không còn free nữa. Nếu bạn chủ có coupon code còn hoạt động thì gửi lên cho mọi người nhé. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
không phải hết discount đâu, do bác thớt đăng link nhưng xóa phần couponCode phía sau nên mới ko được discount đó.
Link chính xác đây nhé:
View hidden content is available for registered users!
 


Bài Viết Mới

Top