[KEYS KASPERSKY] Sưu tầm cho những ai có nhu cầu - Có cập nhật keys mới khi tìm được! - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[KEYS KASPERSKY] Sưu tầm cho những ai có nhu cầu - Có cập nhật keys mới khi tìm được!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Ctrl+S

Rìu Chiến Bạc
"Không được sử dụng" thì là "Không được sử dụng" chứ là sao nữa! Bạn cứ add đại xem sao, có gì để mà sợ mất chứ.
Mình chỉ gặp thông báo "this activation code is no longer supported" hay "activation period has expired", chưa gặp thông báo đại ý như thế nên chịu.
Chờ @Ctrl+S thông tin thêm.
Ý bạn ấy nói tình trạng key khi add vào my kaspersky. "Không được sử dụng" thì là "Không được sử dụng" có nghĩa là key đó chưa kích hoạt nên thời gian sử dụng chưa bị trừ.
 

qtt241089

Búa Gỗ
Kaspersky Internet Security 307 days for 3 devices

No quote

Key KAV ở #1,568, KAV ở #1,606, KTS ở #1,740, KTS ở #1,771, KIS ở #1,772, KIS ở #1,773 & KIS for Android ở #1,770 vẫn còn lượt nhé ACE !!!!

Không cần đại lý,nên đừng đem key qua diễn đàn khác hay trang cá nhân nhé ai đó!!!
Tận 70 like thì quả là căng bác ah, bác có thể giảm số like yêu cầu xuống thấp hơn dc ko ạ, chứ mình thấy mọi người cũng có vài like thôi. Quả là khó!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top