Kế hoạch định cư sao Hỏa của Musk bị chê 'viển vông' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Kế hoạch định cư sao Hỏa của Musk bị chê 'viển vông'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Elon Musk cho biết đang lên kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa vào năm 2050, nhưng nhiều người xem đây là điều khó thành sự thật.

Continue reading...
 
Top