[Internet 12/03] Người dùng FPT mất mạng diện rộng | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Internet 12/03] Người dùng FPT mất mạng diện rộng

Confirmed

Gà con
Hết mạng 4 chữ lại thêm mạng 3 chữ à😅
 

haxoma

Rìu Vàng Đôi
FPT mạng thì như sịt, cơ sở hạng tầng thì chổ có chổ không mà dám chê ai bác. Cứ Vietel với VNPT mà múc 2 thằng này mà rớt thì FPT méo có nổi đâu.
FPT nó tự hào khu nào lớn như đô thị mới triển khai hạ tầng cho thuê bao chứ huyện xóm ấp nhỏ nó chê không làm mà mạng bị chê dữ dội.
 


Top