Intel công bố kiến trúc x86S mới, Hoạt động ở chế độ 64 bit thuần túy

VNZ-NEWS
Vn-Z.vn Ngày 22 tháng 05 năm 2023, đối với máy tính cá nhân, Intel dường như sẽ có một sự "thay đổi lớn". Intel đã giới thiệu một kiến trúc hoàn toàn mới có tên là x86S, tức là phiên bản đơn giản hóa của x86-64 ISA, có thiết kế chạy hoàn toàn trong chế độ 64 bit.


Intel-Core-x86s.jpg


Trong tài liệu kỹ thuật, Intel cho biết, hỗ trợ ứng dụng 32 bit có thể được đơn giản hóa thông qua việc giảm thiểu phân đoạn, nhưng sẽ loại bỏ truy cập 16 bit, loại bỏ ring0/1, dừng hỗ trợ giao diện I/O cấp độ ring3, loại bỏ các chỉ thị hỗ trợ cho I/O và CPU lỗi thời.

Thiết kế kiến trúc 64 bit khi ở trạng thái hoàn toàn giống như vi xử lý 8086 được phát hành vào năm 1978, vi xử lý 16 bit đầu tiên trong kiến trúc x86 của Intel chỉ cần một loạt các bước chuyển đổi mã có thể kích hoạt chế độ 64 bit.


Intel-x86s.png

Intel-x86s-news.png

Việc phát hành tài liệu kỹ thuật chứng tỏ rằng Intel rất quan tâm đến kiến trúc mới x86s này và đã có sẵn các dự trữ kỹ thuật hoàn chỉnh. Họ hy vọng thu thập được phản hồi từ các đối tác, nhà phát triển cũng như các nhóm khác.

Hiện tại, firmware của Intel đã ngừng hỗ trợ cho các nền tảng không phải là UEFI64, và Microsoft cũng đã không còn hỗ trợ hệ điều hành 32 bit từ Windows 10 trở đi, đây là những điều kiện thuận lợi.

Thực tế là, Intel đã từng phát hành bộ xử lý Itanium (IA-64)hỗ trợ hoàn toàn 64 bit, Tuy nhiên vào năm 2021, loạt sản phẩm Itanium 9700 đã bị ngừng được sản xuất, và rút lui khỏi sân chơi.
 
Trả lời

2ssky

Búa Đá
Hy vọng kiến trúc này không có số phận hẩm hiu như IA-64 Itanium.