Infineon và pmd giới thiệu cảm biến hình ảnh 3D mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Infineon và pmd giới thiệu cảm biến hình ảnh 3D mới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cảm biến REAL3 ToF hỗ trợ trải nghiệm AR, chụp ảnh chân dung ban đêm đẹp hơn dựa trên phân vùng ảnh và khả năng chụp tầm xa tới 10 m.

Continue reading...
 
Top