Hướng dẫn - Hướng dẫn upload và xóa danh bạ điện thoại trên Facebook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Hướng dẫn upload và xóa danh bạ điện thoại trên Facebook

Hacker Is Real

Hãy like thay vì post thanks ❤❤❤!
Facebook làm rất tốt trong việc dự đoán những người bạn biết trong cuộc sống thực và giới thiệu những người đó trong đề xuất kết bạn. Tuy nhiên, Facebook không thể đề xuất tất cả mọi người mà bạn đã từng gặp, vì vậy một số người sẽ bị bỏ qua.

Để tìm hiểu những người khác mà bạn có thể biết trên mạng xã hội này, bạn nên sử dụng danh bạ trên điện thoại của mình.

Trong bài viết này, chúng tôisẽ giải thích cách tìm danh bạ điện thoại trên Facebook, cách upload danh bạ lên Facebook và sau đó làm thế nào để xóa chúng khi bạn kết thúc.

Cách upload danh bạ điện thoại lên Facebook
cach-up-va-xoa-danh-ba-tren-facebook-2.jpg

cach-up-va-xoa-danh-ba-tren-facebook.jpg

Quá trình upload danh bạ lên Facebook giống nhau trên cả Android và iOS. Chỉ cần làm theo các hướng dẫn dưới đây.

  • 1. Nhấn vào biểu tượng Menu (ba dòng ngang).
  • 2. Cuộn xuống Settings and Privacy > Settings.
  • 3. Nhấn vào Media and Contacts.
  • 4. Xác định vị trí cài đặt được gắn nhãn Continuous Contacts Upload.
  • 5. Trượt nút chuyển đổi sang vị trí On.
Tất cả danh bạ điện thoại của bạn sẽ bắt đầu tự động upload. Đề xuất bạn bè dựa trên danh bạ điện thoại sẽ bắt đầu xuất hiện trong phần Find Friends của ứng dụng (Menu > Find Friends).


Cách xóa danh bạ điện thoại khỏi Facebook
cach-up-va-xoa-danh-ba-tren-facebook-2.jpg
Nếu đổi ý, bạn có thể đảo ngược quá trình. Trước tiên, bạn cần đảm bảo Continuous Contact Uploading được tắt. Bạn cần thực hiện việc này trên mọi thiết bị mà bạn đã bật nó. Để tắt Continuous Contact Uploading, lặp lại các bước được liệt kê ở trên.

Để xóa danh bạ đã upload hiện tại, bạn cần sử dụng trình duyệt web để điều hướng đến trang Manage invites and imported contacts:

Ở dưới cùng của màn hình, bấm vào Remove all contacts.

Hãy nhớ rằng, việc quản lý danh bạ điện thoại trên Facebook (như chi tiết trong bài viết này) khác với quy trình cần có nếu bạn đã upload danh bạ qua Facebook Messenger. Trong trường hợp đó, bạn cần vào trang Manage your uploaded contacts cho Messenger:

...và nhấp vào Delete All Contacts.
cach-up-va-xoa-danh-ba-tren-facebook-1.jpg

 


Bài Viết Mới

Top