Hướng Dẫn Game - Hướng dẫn sửa lỗi chơi Plunder vẫn lên Lv súng nhưng không cộng điểm kinh nghiệm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng Dẫn Game Hướng dẫn sửa lỗi chơi Plunder vẫn lên Lv súng nhưng không cộng điểm kinh nghiệm

adapham86

Rìu Sắt Đôi
Hôm qua sau khi post bài lên khắp các nhóm để hỏi cách fix nhưng không ai biết, nên em đã chat với Đại diện Activision để hỏi cách fix và được họ chỉ dẫn rất tận tình.
1f603.png
:D
1f603.png
:D Đại khái họ bảo rằng đây là một lỗi rất phổ biến thường hay xảy ra khi có update của Blizzard(Lỗi Blizzard launcher không phải lỗi game), nguyên nhân gây ra là một thư mục bộ đệm bị hỏng gây ra sự cố với các game trên Blizzard Launcher.
1f427.png
<(")
1f427.png
<(") Sau khi fix được thì em lên đây chỉ mấy pass
Để fix thì các bác phải xóa thư mục bị lỗi đó. Sau đây là cách fix:
1f622.png
:'(
1f622.png
:'(

callofdutywarzone.jpg


A. Xóa thư mục Cache Battle.net
1. Đóng mọi game trên launcher Blizzard đang mở.
2. Mở Task Manager lên, trong tab Processes, các bác tìm xem có cái nào là Agent.Exe(hoặc Blizzard update agent) đang chạy thì chọn cái đó rồi End Task đi.
3. Nhất Windows + R, gõ "%ProgramData%" rồi Enter.
4. Tìm folder Blizzard Entertainment rồi xóa đi. Khởi động lại launcher rồi chơi game
Nếu như cách A vẫn chưa fix được, thì các bác làm tiếp cách B.

B, Xóa tập tin Battle.net.
1. Đóng triệt để tất cả phần mềm của Blizzard(Bật Task Manager lên, chọn Blizzard Battle.net(cả 3 cái), Blizzard Update Agent, rồi End task hết)
2. Nhấn Windows + R, gõ "C: \ProgramData\" rồi Enter.
3. Xóa thư mục Battle.net.
Sau đó nếu bật Launcher lên mà dính lỗi BLZBNTBNA00000006 thì xóa launcher đi rồi tải lại launcher nhé
1f427.png
<(") Thế là xong rồi đấy, không hết em làm con các bác

Nguồn Nguyễn Long Call of Duty Việt Nam
 


Top