Huawei tăng trưởng dù gặp nhiều sức ép | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Huawei tăng trưởng dù gặp nhiều sức ép

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Huawei cho biết doanh thu ba quý đầu năm của họ tăng 9,9%, đạt kỳ vọng, dù không còn duy trì được tốc độ tăng trưởng hai con số như 2019.

Continue reading...
 


Top