Hỏi/ Thắc mắc - Hỏi về tối ưu hoá truy vấn luồng - Stream Query Optimization? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Hỏi về tối ưu hoá truy vấn luồng - Stream Query Optimization?

Chào cả nhà nhé, mình đang học môn hệ cơ sở dữ liệu nâng cao. Mình đang tìm hiểu phần tối ưu hoá truy vấn luồng, tuy nhiên mình tìm hiểu thì vẫn còn mơ hồ, ace ai biết xin chỉ giáo với, hoặc có tài liệu xin chia sẻ giùm với.
 


Top