Hỏi/ Thắc mắc - Hỏi về laptop Rog Strix? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Hỏi về laptop Rog Strix?

vqc98

Rìu Vàng
Các ace cho mình hỏi, mình đang xài laptop rog strix G531GD, dạo này mở máy lên ko sử dụng dc các phím fn, phím rog, phím quạt; mà reset máy xong lại sử dụng dc. Mong ace cho mình lời khuyên ạ, mình cảm ơn nhiều ạ.
 


Bài Viết Mới

Top