Chia sẻ - Học CorelDRAW Cầm Tay Chỉ Việc Trong 3 Giờ ~ 2.14 GB | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Học CorelDRAW Cầm Tay Chỉ Việc Trong 3 Giờ ~ 2.14 GB

Hinun97

Ở đâu khó có Hinun
Thành viên BQT
coreldraw.jpg

Lợi ích từ khoá học
 • Có kĩ năng làm việc trong các công ty quảng cáo, in ấn...
 • Tự thiết kế mẫu vật thể, tạo hình phục vụ cho ngành Marketing, tiếp thị sản phẩm.
 • Nhập ảnh từ các chương trình đồ họa khác để sử dụng trong bảng thiết kế của mình.
 • Hiểu biết và thực hiện các công việc in ấn.
 • Sử dụng thành thạo CorelDRAW để thiết kế những sản phẩm sáng tạo theo ý mình.
Phù hợp với
 • Những người đam mê, yêu thích đồ họa, nhiếp ảnh, thiết kế...
 • Người đang làm việc chuyên ngành marketing, truyền thông...
 • Những người đang làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, kinh doanh....
 • Những người có nhu cầu muốn biết dàn trang phục vụ công việc in ấn

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
 

trangdang

Gà con
Lợi ích từ khoá học
 • Có kĩ năng làm việc trong các công ty quảng cáo, in ấn...
 • Tự thiết kế mẫu vật thể, tạo hình phục vụ cho ngành Marketing, tiếp thị sản phẩm.
 • Nhập ảnh từ các chương trình đồ họa khác để sử dụng trong bảng thiết kế của mình.
 • Hiểu biết và thực hiện các công việc in ấn.
 • Sử dụng thành thạo CorelDRAW để thiết kế những sản phẩm sáng tạo theo ý mình.
Phù hợp với
 • Những người đam mê, yêu thích đồ họa, nhiếp ảnh, thiết kế...
 • Người đang làm việc chuyên ngành marketing, truyền thông...
 • Những người đang làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, kinh doanh....
 • Những người có nhu cầu muốn biết dàn trang phục vụ công việc in ấn

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
thanks
 
Lợi ích từ khoá học
 • Có kĩ năng làm việc trong các công ty quảng cáo, in ấn...
 • Tự thiết kế mẫu vật thể, tạo hình phục vụ cho ngành Marketing, tiếp thị sản phẩm.
 • Nhập ảnh từ các chương trình đồ họa khác để sử dụng trong bảng thiết kế của mình.
 • Hiểu biết và thực hiện các công việc in ấn.
 • Sử dụng thành thạo CorelDRAW để thiết kế những sản phẩm sáng tạo theo ý mình.
Phù hợp với
 • Những người đam mê, yêu thích đồ họa, nhiếp ảnh, thiết kế...
 • Người đang làm việc chuyên ngành marketing, truyền thông...
 • Những người đang làm việc trong lĩnh vực marketing, truyền thông, kinh doanh....
 • Những người có nhu cầu muốn biết dàn trang phục vụ công việc in ấn

Nếu có điều kiện thì các bạn hãy mua bài giảng để ủng hộ tác giả & được support kiến thức khi cần. Còn không có điều kiện thì...
No quote
 


Top