Hỏi/ Thắc mắc - Hỗ trợ kích hoạt Win Server 2012 R2? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Hỗ trợ kích hoạt Win Server 2012 R2?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Xìn chào !
Anh em nào biết cách Cr@ck Win Server 2012 R2 hoặc có KEY thì hỗ trợ giúp mình nhe. Mình đã sử dụng các KEY trên mạng và các phần mềm để Cr@ck nhưng điều không thành công. Cám ơn nhiều.
 

thuanpm

Moderator
Thành viên BQT
không có bài viết nào liên quan cả.
Bạn dùng win server với mục đích gì?
 

thuanpm

Moderator
Thành viên BQT
Chạy máy ảo thoi bạn. nâng cấp DC, join DC và các dịch vụ của ADDS.
Nếu vậy bạn là IT? nếu muốn kích họat thì qua topic tổng hợp key của forum tìm key phù hợp.
Hiện tại nhóm kích hoạt đã không hỗ trợ kích hoạt win sever do đây không phải win dùng cho mục đích bình thường.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top