Hố đen siêu khối lượng xé nhỏ và nuốt chửng sao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hố đen siêu khối lượng xé nhỏ và nuốt chửng sao

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các kính viễn vọng bắt gặp hố đen kéo ngôi sao thành sợi nhỏ như mỳ ống trong thiên hà xoắn ốc thuộc chòm Eridanus cách Trái Đất 215 triệu năm ánh sáng.

Continue reading...
 


Top