HLV Chu Đình Nghiêm: Viettel rất nguy hiểm, là ứng cử viên vô địch V.League 2023 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

HLV Chu Đình Nghiêm: Viettel rất nguy hiểm, là ứng cử viên vô địch V.League 2023

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
HLV Chu Đình Nghiêm: Viettel rất nguy hiểm, là ứng cử viên vô địch V.League 2023HLV Hải Phòng - ông Chu Đình Nghiêm tiếc nuối khi các học trò bỏ lỡ nhiều cơ hội trong cuộc đối đầu với Viettel tại trận mở màn giai đoạn 2 của nhóm 8 đội đứng đầu V-League 2023.

Continue reading...
 


Top