HLV Bình Định bất bình trọng tài, chê cầu thủ Hà Nội đá 'triệt hạ' đối thủ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

HLV Bình Định bất bình trọng tài, chê cầu thủ Hà Nội đá 'triệt hạ' đối thủ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
HLV Bình Định bất bình trọng tài, chê cầu thủ Hà Nội đá 'triệt hạ' đối thủDẫn bàn trước nhưng Bình Định lại thua ngược Hà Nội với tỉ số 2-4. HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng, ngoài vấn đề của cầu thủ, công tác trọng tài đã gây bất lợi cho đội bóng của ông.

Continue reading...
 


Top