Hỏi/ Thắc mắc - Hiện thị ổ đĩa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Hiện thị ổ đĩa

Các bạn cho mình hỏi mình có 4 ổ đĩa sao bên thanh bên trái cứ xuất hiện thị 2 ổ đĩa giống nhau
lam các nào bỏ hiển thị trùng lặp được không nhìn cứ thấy khó chịu .Mong các bạn chỉ dẫn
Untitled.png
 

Long Sao


Junior Moderator
Cái này không phải là trùng lặp đâu nhé. Cái gắn vào di động và thường xuyên truy cập nó vậy thôi
 

thuuong1309

Rìu Sắt Đôi
Nếu mình đoán ko nhầm thì đây là ổ cứng di động của bạn, chuyện này quá là bình thường mà.
 
Các bạn cho mình hỏi mình có 4 ổ đĩa sao bên thanh bên trái cứ xuất hiện thị 2 ổ đĩa giống nhau
lam các nào bỏ hiển thị trùng lặp được không nhìn cứ thấy khó chịu .Mong các bạn chỉ dẫn
Xem phần đính kèm 60157
Bạn dùng Portable HDD/SSD thì nó vậy là bình thường,
Tuy nhiên, nếu bạn muốn xóa thì theo hướng dẫn ở đây:
 


Top