Hệ thống lọc nước tinh vi 2.000 năm tuổi của người Maya | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hệ thống lọc nước tinh vi 2.000 năm tuổi của người Maya

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hệ thống lọc nước phức tạp do người Maya ở Tikal xây dựng sử dụng khoáng chất tự nhiên ở cách đó hàng kilomet và vẫn hiệu quả cho tới ngày nay.

Continue reading...
 


Top