Hệ sao gồm 'siêu Trái Đất' và 'tiểu sao Hải Vương' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hệ sao gồm 'siêu Trái Đất' và 'tiểu sao Hải Vương'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học phát hiện hai ngoại hành tinh quay quanh sao lùn đỏ ở cách 120 năm ánh sáng, hành tinh ở phía ngoài lớn gấp 1,5 lần Trái Đất.

Continue reading...
 


Top