Hãng xe Trung Quốc tố nhau vi phạm mức khí thải | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hãng xe Trung Quốc tố nhau vi phạm mức khí thải

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Great Wall Motor cho rằng hai mẫu hybrid bán chạy nhất của BYD không đạt các tiêu chuẩn khí thải, còn BYD dọa sẽ kiện đối thủ.

Xem tiếp...
 


Top