Hàng triệu thiết bị iOS bị tấn công bởi phần mềm quảng cáo Vastflux | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hàng triệu thiết bị iOS bị tấn công bởi phần mềm quảng cáo Vastflux

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hàng triệu thiết bị iOS bị tấn công bởi phần mềm quảng cáo Vastflux
Công ty an ninh mạng Human vừa phá thành công một chiến dịch gian lận quảng cáo lớn có tên là Vastflux, giả mạo hơn 1.700 ứng dụng và ảnh hưởng đến hàng triệu thiết bị iOS.

Xem tiếp...
 


Top