Hàng loạt giáo viên xin nghỉ, giám đốc sở nói: 'Chúng tôi rất áy náy' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hàng loạt giáo viên xin nghỉ, giám đốc sở nói: 'Chúng tôi rất áy náy'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Hàng loạt giáo viên xin nghỉ, giám đốc sở nói: 'Chúng tôi rất áy náy' Do áp lực công việc và chế độ chính sách, thu nhập chưa đáp ứng đời sống, hàng loạt giáo viên ở TT-Huế xin nghỉ việc, chuyển nghề.

Continue reading...
 


Top