Hàng chục mũi tên 6.000 năm tuổi phát lộ do băng tan | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hàng chục mũi tên 6.000 năm tuổi phát lộ do băng tan

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Số lượng lớn mũi tên có niên đại từ thời Đồ Đá đến thời Trung Cổ lộ ra khi băng trên đỉnh núi tan chảy gây bất ngờ cho giới nghiên cứu.

Continue reading...
 
Top