[Góc rủ rê] Topic rủ nhau vào chơi. - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

[Góc rủ rê] Topic rủ nhau vào chơi.

lqthanh85bl

Búa Gỗ Đôi
Đánh toàn gặp loại gì đâu, ping hết cả lượt ping có kèm theo chát luôn vậy mà không chịu lui về, xong chết đỗ thừa không ping, cho nên chỉ toàn đánh một mình
 
Top