Hỏi/ Thắc mắc - Giúp sửa lỗi ổ cứng laptop gắn box không hiện trong my computer? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Giúp sửa lỗi ổ cứng laptop gắn box không hiện trong my computer?

Ngo Van Bang

Rìu Bạc Đôi
Mình có 1 ổ cứng laptop, tháo từ máy Macbook Pro. Sau khi format lại, mình đem gắng vào box để làm ổ cứng lắp ngoài. Khi gắn vào PC thì không hiện lên trong My computer, phải vào Disk Management, add cho nó 1 ký tự ổ đĩa thì nó mới hiện trong My computer. Lúc đó thì thao tác copy, cut, delete... đều bình thường. Nhưng khi tháo ổ đĩa ra rồi gắn vào lại thì phải vào Disk Management gắn lại cho nó 1 ký tự ổ đĩa thì nó mới chịu xuất hiện trong My computer để cho mình làm việc.
Cao nhân nào biết cách sửa, xin chỉ giúp. Cám ơn nhiều.
 

secpol

Rìu Chiến Bạc
Mình có 1 ổ cứng laptop, tháo từ máy Macbook Pro. Sau khi format lại, mình đem gắng vào box để làm ổ cứng lắp ngoài. Khi gắn vào PC thì không hiện lên trong My computer, phải vào Disk Management, add cho nó 1 ký tự ổ đĩa thì nó mới hiện trong My computer. Lúc đó thì thao tác copy, cut, delete... đều bình thường. Nhưng khi tháo ổ đĩa ra rồi gắn vào lại thì phải vào Disk Management gắn lại cho nó 1 ký tự ổ đĩa thì nó mới chịu xuất hiện trong My computer để cho mình làm việc.
Cao nhân nào biết cách sửa, xin chỉ giúp. Cám ơn nhiều.
Bạn dùng minitool clean hẳn cái ổ cứng đó rồi định dạng nó là mbr, cuối cùng mới create phân vùng.
 

Ngo Van Bang

Rìu Bạc Đôi
Bạn dùng minitool clean hẳn cái ổ cứng đó rồi định dạng nó là mbr, cuối cùng mới create phân vùng.
Đang lưu dữ liệu rồi mới làm theo cách bác hướng dẫn. Cám ơn.
 

Ngo Van Bang

Rìu Bạc Đôi
Bạn dùng minitool clean hẳn cái ổ cứng đó rồi định dạng nó là mbr, cuối cùng mới create phân vùng.
Phải làm ngược lại điều bác hướng dẫn mới được đó bác. Nghĩa là phải định dạng nó là gpt thì nó mới chịu, chứ mbr thì nó vẫn phải bắt add ký tự ổ đĩa vào. Cám ơn bác đã có gợi ý để mình sửa được ổ cứng này.
 

SUNgo35

Búa Gỗ
Bác dùng AOMEI Partition định dạng lại ổ thành GPT là được, nhưng nhớ sao lưu dữ liệu nhé
 

Duc0508

Gà con
Tài khoản bị khóa
bác sao lưu dữ liệu rồi dùng partition wilzard format ổ rồi tạo lại ổ xem sao nhé
 


Bài Viết Mới

Top