Giải Nobel đầu tiên trao cho toàn nữ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Giải Nobel đầu tiên trao cho toàn nữ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Với giải Nobel Hóa học 2020, hai nhà khoa học nữ từ Pháp và Mỹ trở thành nguồn cảm hứng lớn cho những phụ nữ trẻ theo đuổi khoa học.

Continue reading...
 


Top