Getkey WinRAR bản quyền Unlimited theo tên yêu cầu | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Getkey WinRAR bản quyền Unlimited theo tên yêu cầu

dammage

Rìu Vàng Đôi
dễ mà, làm chơi cho vui chứ 5 thì 10 họa tui mới bấm vô đây 1 lần, tên gì hổng được
fV2jNq8.gif


Untitled.jpg
 

limited10

Rìu Vàng
B1: Dùng công cụ: KeyFileMaker
Tạo file rarreg.key
B2: Mở giao diện WinRAR lên kéo thả vào giao diện
Hoặc nén file rarreg.key thành rarkey.rar, double click là ok
Link tools: Chẳng cần tắt antivirus nữa, cơ bản nó chẳng chỉnh sửa file gì có sẵn trong hệ thống
 
Top