Gấu nâu đực ăn thịt con non vì thiếu thức ăn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Gấu nâu đực ăn thịt con non vì thiếu thức ăn

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Số lượng cá hồi đỏ sụt giảm mạnh dẫn tới số vụ gấu nâu đực trưởng thành tấn công con non ngày càng tăng trên bán đảo Kamchatka.

Continue reading...
 


Top