Gấu nâu béo nhất thế giới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Gấu nâu béo nhất thế giới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Con gấu nâu nặng bằng 8 người đàn ông trở thành nhà vô định trong cuộc bình chọn gấu béo hàng năm ở vườn quốc gia Katmai tại Alaska.

Continue reading...
 


Top