Free Game - Game miễn phí của Epic Games Store tuần này là GigaBash và Predecessor | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Free Game Game miễn phí của Epic Games Store tuần này là GigaBash và Predecessor

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
gigabash

Tuần này, Epic Games Store có hai trò chơi rất khác nhau để tặng cho người dùng. Tựa game quái vật-mech GigaBash và tựa game MOBA góc nhìn thứ nhất Predecessor đều được tải xuống miễn phí trên cửa hàng từ nay đến 11 giờ sáng ngày 13/12.

GigaBash , từ nhà phát triển-nhà phát hành PassionRepublic Games, được lấy cảm hứng từ các bộ phim kaiju và phim hoạt hình mech của Nhật Bản. Trò chơi brawler này cho phép bạn điều khiển những con quái vật và máy móc khổng lồ, đồng thời chiến đấu với nhiều khả năng và phong cách khác nhau.

Predecessor​

GigaBash​


Sale ends 12/13/2023 at 11:00 PM
 


Top