Chia sẻ - [Fshare] Chia sẻ tài liệu BBC Learning English - 6 Minute English | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ [Fshare] Chia sẻ tài liệu BBC Learning English - 6 Minute English

tregiengchan

Rìu Sắt
1584968375140.png


Chắc các bạn đều biết BBC là nguồn nghe tiếng Anh-Anh chuẩn.
Thường thì mọi người sẽ vào website của BBC để nghe trực tiếp, nhưng làm như vậy rất mất tập trung.

Do đó mình đã tổng hợp nguồn nghe 6 Minute BBC Learning English từ 2009-2014 để mọi người có thể tải về máy tính. Mình sẽ cập nhật năm 2015 đến nay sớm nhất có thể.

Trong file nén bao gồm:
  • Các bài nghe định dạng mp3
  • Các file pdf là đoạn hội thoại sử dụng trong bài nói, các bạn có thể tra lại khi cần.Chúc mọi người học tốt.
 
Sửa lần cuối:

nguyenduc1234

Rìu Bạc Đôi
Xem phần đính kèm 10255

Chắc các bạn đều biết BBC là nguồn nghe tiếng anh-anh rất chuẩn.
Thường thì mọi người sẽ vào website của bbc để nghe trực tiếp, nhưng làm như vậy rất mất tập trung.

Do đó mình đã tổng hợp nguồn nghe 6 Minute BBC Learning English để mọi người có thể tải về máy.
Trong file nén bao gồm:
  • Các file mp3
  • Các file pdf để tra lại khi cần.
No quote
Chúc mọi người học tốt.
bác update full đến 2019 đi bác
 


Top