Game Miễn Phí - [Fshare|1Link] Tổng hợp 113 Games House + Popcap Offline | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí [Fshare|1Link] Tổng hợp 113 Games House + Popcap Offline

Mr Han

Búa Đá
Mình đã tập hợp tất cả các game thường chơi phổ biến ở gamehouse.compopcap.com
Các game mình up lên là game đã Cr@ck. Các bạn download về rùi chạy file bung nén đó để giải nén vào máy.

[Fshare|1Link] Tổng hợp 113 Games House + Popcap Offline
Vì là rất nhiều nên mình ko úp hình ảnh minh họa.vả mình chia làm 2 file cài đặt:

DOWNLOAD:
Xưa nhưng không phai ;) .Chúc các bạn có những phút giải trí vui vẻ.!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hoang Duch2

Rồng Đỏ
Do bác ấy đặt tên folder có kí tự đặc biệt, các bác xóa cái Nguyễn Hân TM đi là được

Cảm ơn bạn đã chỉ dẫn, tôi cũng xoá mấy ký tự đặc biệt và dùng 7z giải nén ngay tại đó rồi chạy file exe là mở được ngay, không cần phải mount ra ổ ảo như cmt của các bạn ở trên.
 


Bài Viết Mới

Top