Phần mềm khác - Forex Tester Pro v1.0 Build 9 Full (Link cực hiếm) - Mô phỏng giao dịch trên thị trường ngoại hối | Page 5 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác Forex Tester Pro v1.0 Build 9 Full (Link cực hiếm) - Mô phỏng giao dịch trên thị trường ngoại hối

adam2134

Gà con
Mình không chơi, vì có thành viên nhờ mình tìm thuốc cho phần mềm này, mà thấy nó hiếm ở trên mạng nên mình quyết định tải về và post lại để chia sẻ trên diễn đàn cho mọi người tải về được dễ dàng hơn ;)
Hay
 

Bài Viết Mới

Top