Giới thiệu phim - Final Kill (2020) ~ Người Bảo Vệ (Phim cuối của sao hành động Danny Trejo) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giới thiệu phim Final Kill (2020) ~ Người Bảo Vệ (Phim cuối của sao hành động Danny Trejo)

Movie2016

Rìu Sắt
amyO8MvO_o.jpg


Final Kill (2020) ~ The Protectorotector
Người Bảo Vệ

- Một chuyên gia bảo vệ đảm nhận một công việc cuối cùng trước khi nghỉ hưu là bảo vệ một cặp vợ chồng đã đánh cắp tám triệu đô la từ một gia đình tội phạm tàn nhẫn.


Mã:
https://imdb.com/title/tt9347750/
Thể loại: Hành Động
Thời gian: 1h 20min
Phim: USA | Thailand
Phát hành: 6-3-2020
Đạo diễn: Justin Lee
Diễn viên: Ed Morrone, Randy Couture, Danny Trejo
eoGLyYmw_t.jpg
rpnHW7hT_t.jpg

4m1gyb76_t.jpg
rNc7iYEz_t.jpg

5OOXtTZ1_t.jpg
sBw0iH9B_t.png

CglTsSqW_t.png
ZaXbUqYc_t.png

1wiW53tn_o.gif
Giới thiệu phim:
Mã:
D6FGNLSWXN7R
********​
 


Top